Šilokarčemos kvartalo Šilutėje konkursas. I vieta “Ant bangos”

ATVIRAS ŠILUTĖS MIESTO ŠILOKARČEMOS KVARTALO

ARCHITEKTŪRINĖS-URBANISTINĖS IDĖJOS

KONKURSAS

Konkurso tikslas – išryškinti Šilokarčemos centrinės dalies – Turgaus aikštės, Žuvų turgaus ir aikštės prie Šilutės rajono savivaldybės pastato urbanistinį modelį, kuris pabrėžtų kiekvienos urbanistinės erdvės savitumą, erdvių tarpusavio santykį ir būtų lengvai pritaikomas visuomeninėms, reprezentacinėms, kultūros bei verslo reikmėms.

Sprendimai:

Šilokarčema – Šilutės miesto centrinė dalis, kurios Turgaus aikštė – didžiausia miesto vieša aikštė greta savivaldos pastato. Šioje miesto centro dalyje vaizdingiausiai atspindėta unikali krašto istorija. Miesto centro įvaizdis stipriausiai veikia ir įsirašo į žmonių atmintį. Šiuo metu čia ėmė dominuoti centro „nuovargio“ ženklai (apmiręs gyvenimas, susidėvėję pastatai), šiuos ženklus pasiūlyta keisti.

Bendrieji centrinės dalies pertvarkymo tikslai siekia viso miesto ir krašto patrauklumo gyventojams, investuotojams ir turistams stiprinimo siekius.

Pasiūlyta:

Puoselėti individualų Šilutės charakterį; skatinti centro tankėjimą iki priimtino lygio ir esamų pastatų atnaujinimą (modernizavimą); stiprinti egzistuojančias vietos (gamtos užstatymo, tradicijų) vertybes kartu su naujų verčių ir kokybės kūrimu; „įdarbinti“ žaliąsias erdves ir koridorius aktyviau juos išnaudojant judėjimui ir jungčių funkcijai; didinti ir plėsti aplinkos naudojimo bei judėjimo per ją būdų įvairovę.

Įvertinant ribotus miesto išteklius, siūlymai daugiau orientuojami į realiai įvykdomus uždavinius. Gyventojų skaičiaus mažėjimas suponuoja, kad intensyvi  pastatų statyba nėra tikėtina, taigi tvarkymo priemonės daugiau orientuojamos į aplinkotvarkos gerinimo veiksmus.

Individualūs vietovės charakterio bruožai išauga iš krašto specifinės istorinės patirties ir šiandienos žmonių išskirtinių, šiai vietai būdingų veiklų. Šilutės atveju unikaliausia vietos žmonių veikla yra susijusi su vandeniu.

Centre šis vandens ir miesto gyvenimo santykis gali ir turi būti stipriausiai išreikštas, primygtinai akcentuojamas. Būtina transformuoti centrinę aikštę ir upę skiriantį pylimą pakeičiant jungiančiu, kokybę pakylėjančiu elementu – Banga.

Pagrindinės miesto aikštės ir vandens susitikimo vieta – pylimas transformuojamas į centro gyvybingumą generuojančią bangą – tai Centrinės miesto dalies prisikėlimo pradžia ir variklis. Centrinės aikštės naują funkciją diktuoja pasikeitęs miesto gyvenimo ritmas – vietoje turgaus prekeivių šurmulį viešose erdvėse mieste palaiko jaunimas ir proginiai miesto renginiai – šventės. Pagrindinė miesto aikštė, neprarasdama savo bendramiestinės reikšmės pritaikoma jaunimui – aktyviausiai visuomenės daliai.

Architektūrinėmis ir dizaino priemonėmis  sukurtas patrauklus „žemės meno“ elementas, traukiantis čia burtis pačiai įvairiausiai veiklai tiek vietinius, tiek atvykėlius. Pasiūlytas pertvarkymų devizas – „ant bangos“.

Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija 

Autorių kolektyvas – Mantas Daukšys, Tadas Sviderskas, Aurimas Baužys, Šarūnė Bagdonaitė, Gintautas Tamošaitis, Šarūnas Verbus, Klaipėda

 

 

Prezentacija FIN _Page_02

Prezentacija FIN _Page_03

Prezentacija FIN _Page_04

Prezentacija FIN _Page_05

Prezentacija FIN _Page_06

Prezentacija FIN _Page_07

Prezentacija FIN _Page_08

Prezentacija FIN _Page_09

Prezentacija FIN _Page_10

Prezentacija FIN _Page_11

Prezentacija FIN _Page_12 Prezentacija FIN _Page_13 Prezentacija FIN _Page_14 Prezentacija FIN _Page_15 Prezentacija FIN _Page_16 Prezentacija FIN _Page_17 Prezentacija FIN _Page_18 Prezentacija FIN _Page_19

Prezentacija FIN _Page_20Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *